AVG

Hoe gaat De Berregse Kamer om met uw persoonsgegevens?

Omdat De Berregse Kamer blij is met de financiële steun van haar vrienden (begunstigers), willen wij, in onze missie om het Bergse dialect uit te dragen en te bewaren, onze vrienden kunnen berichten over aankomende evenementen (bv. de Stripkesavend, het Gròòt Berregs Diktee en de vriendenmiddag) en aanbiedingen kunnen doen op publicaties van De Berregse Kamer.

Om dit te kunnen doen, slaat De Berregse Kamer enkele persoonsgegevens van u op in een “vriendenadministratie”, te weten:

  • Voornaam, achternaam, meisjesnaam (indien gewenst), adres, postcode, woonplaats,
  • e-mailadres, telefoonnummer, “Partner van”.

Dit stelt ons in staat u per post en/of per e-mail te berichten over evenementen, aanbiedingen en nieuws, maar ook iets toe kunnen sturen zoals nieuwsbrieven, posters, uitnodigingen, etc. Het telefoonnummer stelt ons in staat contact met u op te nemen rondom uw begunstiging. “Partner van” wordt geregistreerd als u heeft aangegeven als echtpaar/koppel vriend(in) te willen zijn en zo korting te krijgen op de begunstiging.

  • Registratie van uw bijdrage (jaar van bijdrage en bedrag, gekoppeld aan uw naam).

Dit stelt ons in staat te registreren wie ons in een specifiek jaar financieel gesteund heeft en wie bericht dient te worden over de activiteiten van De Berregse Kamer of rondom uw begunstiging.

De Berregse Kamer zal uw persoonsgegevens nooit delen met derden.

Wanneer u aangeeft uw vriendenbijdragen te willen stoppen, zal De Berregse Kamer uw gegevens uit de vriendenadministratie verwijderen. Tevens heeft u te allen tijden het recht om op te vragen welke gegevens De Berregse Kamer van u heeft opgeslagen.