Het Berregs is, net als het Nederlands, steeds aan verandering onderhevig.
Daardoor kan het zijn dat de spelling in oudere dictees afwijkt van de spelling(regels) in het nieuwe Berregs Woordenboek.