Vrienden van de Berregse Kamer helpen mee het Berregs dialect te bewaren !

Zoals al eerder is gezegd, is dialect een spreektaal. Taal leeft, ook het dialect. In deze moderne, snelle tijd verdwijnt het dialect sneller dan ooit. Oude Bergse woorden en uitdrukkingen zijn ineens weg en komen ook niet meer terug. Het is dus van het allergrootste belang dat ze toch worden bewaard. Onder leiding van taal- en dialectdeskondige Hans Heestermans, erevoorzitter van De Berregse Kamer, is daarom 't Bergs Woordenboek samengesteld. Het is van onschatbare waarde gebleken.  Door het woordenboek gaan mensen zich weer interesseren voor hun eigen dialect.

Het stimuleert mensen om het Berregs weer te gaan spreken en erover te gaan praten. Dat zien en horen we vooral tijdens het jaarlijks Gròòt Berregs Diktee, dat al sinds 1995 wordt gehouden.

Behalve het woordenboek is er ook 't Bergs Kookboek uitgegeven. Hierin staan niet alleen lekkere recepten voor onze overbekende drie A's; asperges, ansjovis en aardbeien, maar het is tevens een afspiegeling van deze Bergse cultuur en geeft er veel boeiende informatie over.

In 2005 hebben we ons eerste eigen boek uitgegeven; Van wie zijde gij d'r één, bijnamen uit Bergen op Zoom. Een interessant en vermakelijk boek over de oude Bergenaren, met hun bijnamen en geschiedenis. Aan het uitgeven van boeken hangt een behoorlijk prijskaartje. Daarom is een jaarlijkse donatie van onze Vrienden heel belangrijk voor ons.

Wie zijn onze Vrienden ?

Onze Vrienden zijn mensen die het Bergs een warm hart toedragen. Ze vinden dat het Bergs diaject bewaard moet blijven als belangrijk deel van onze (volks)cultuur en hebben daar een jaarlijkse donatie voor over.

Wat kunnen onze Vrienden van ons verwachten ?

Voor een Vriend die ons steunt, hebben wij natuurlijk graag wat over. Zo krijgen ze ieder jaar een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan 't Gròòt Berregs Diktee en organiseert De Berregse Kamer ieder jaar een Vriendenbijeenkomst die natuurlijk in het teken staat van het dialect. Onze vrienden krijgen een reductie op de boeken die we gaan uitgeven. Bij alle andere activiteiten van De Berregse Kamer krijgen onze Vrienden voorrang.

Wat ‘kost’ nou die Vriendschap ?

Dat valt wel mee hoor. We vragen een bedrag van € 15,- per jaar (meer mag natuurlijk altijd). Aan het begin van het jaar ontvangen onze Vrienden een uitnodiging voor het dictee en het verzoek de jaarlijkse donatie over te maken naar ons bankrekeningnummer. Draag het Bergs ook een warm hart toe, en word Vriend van De Berregse Kamer. Geef uzelf op via ons e-mailadres: info@deberregsekamer.nl.
Selu en dagge bedankt zijt da witte!