Vrienden

Vriend worden

U kunt De Berregse Kamer steunen vanaf € 15,- per jaar.
Meld mij aan als vriend

Wat u als vriend van ons kan verwachten
   
Persoonlijke uitnodiging Gròòt Berregs Diktee
   
Vriendenbijeenkomst, in het teken van het dialect
   
Korting op onze boeken
   
Voorrang op alle onze andere activiteiten
   
nog veel meer voordelen

Wat de Vriendschap kost
We vragen een bedrag van € 15,- per jaar
Wordt u als echtpaar beiden vriend? Dan kost dit slechts € 25,- voor u samen.
Aan het begin van het jaar ontvangt u bij de uitnodiging voor het dictee
het verzoek de jaarlijkse donatie over te maken naar ons bankrekeningnummer
IBAN: NL95 ABNA 0845 6873 36, t.n.v. De Berregse Kamer

Wie zijn onze Vrienden ?
Onze Vrienden zijn mensen die het Bergs een warm hart toedragen. Ze vinden dat het Bergs diaject bewaard moet blijven als belangrijk deel van onze (volks)cultuur en hebben daar een jaarlijkse donatie voor
over.

Waarom uw Vriendschap nodig is

Dialect is een spreektaal. Taal leeft, ook het dialect. In deze moderne, snelle tijd verdwijnt het dialect sneller dan ooit. Oude Bergse woorden en uitdrukkingen zijn ineens weg en komen ook niet meer terug. Het is dus van het allergrootste belang
dat ze toch worden bewaard. Onder leiding van taal- en dialectdeskondige Hans Heestermans, erevoorzitter van De Berregse Kamer, is daarom ’t Bergs Woordenboek samengesteld. Het is van onschatbare waarde gebleken.  Door het woordenboek gaan mensen
zich weer interesseren voor hun eigen dialect.

Het stimuleert mensen om het Berregs weer te gaan spreken en erover te gaan praten. Dat zien en horen we vooral tijdens het jaarlijks Gròòt Berregs Diktee, dat al sinds 1995 wordt gehouden.

Behalve het woordenboek is er ook ’t Bergs Kookboek uitgegeven. Hierin staan niet alleen lekkere recepten voor onze overbekende drie A’s; asperges, ansjovis en aardbeien, maar het is tevens een afspiegeling van deze Bergse cultuur en geeft er
veel boeiende informatie over.

In 2005 hebben we ons eerste eigen boek uitgegeven; Van wie zijde gij d’r één, bijnamen uit Bergen op Zoom. Een interessant en vermakelijk boek over de oude Bergenaren, met hun bijnamen en geschiedenis. Aan het uitgeven van boeken hangt een behoorlijk
prijskaartje. Daarom is een jaarlijkse donatie van onze Vrienden heel belangrijk voor ons.

Bent u overtuigd?
Meld mij aan als vriend

Selu en dagge bedankt zijt da witte!